Virverkaf vum Oktoberfest

Hei d’Gewënner vum Virverkaf vum Oktoberfest zu Folscht:

1. Präis 305
2. Präis 619
3. Präis 188

D´Gewënner sollen sech bis den 31.12.18 per E-mail (mail@dthostertfolschette.net) mellen.