Tombola "Alles op der Kopp"

Hei d'Gewënner vun der Tombola vun "Alles op der Kopp"
  1. Präis      433                         75 €
  2. Präis      40                           50 €
  3. Präis      1110                       25 €
  4. Prais      1242                       15 €

 

D'Gewënner sollen sech per E-Mail(mail@dthostertfolschette.net) mellen.