Cadetschampionnat 2017-2018

Hueschtert-Folscht 1

Hueschtert-F. 1 Biekerech 1  0-10
Gilsdref-V. 1 Hueschtert-F. 1  2-8
Ell 2 Hueschtert-F. 1  6-4
Hueschtert-F. 1 Preizerdaul 2  3-7
Ettelbreck 1 Hueschtert-F. 1  3-7
Hueschtert-F. 1 Prézerdaul 2  2-8
Hueschtert-F. 1 Recken 2  1-9
Hueschtert-F. 1 Housen 1  6-4
Ell 1 Hueschtert-F. 1  5-5
Schandel 1 Hueschtert-F. 1  3-7
Hueschtert-F. 1 Gilsdrëf 4-6
Préizerdaul 2 Hueschtert-F. 1 4-6Hueschtert-Folscht 2

Housen 2     Hueschtert-F. 2  7-3
Hueschtert-F. 2 Recken 3  1-9
Hueschtert-F. 2 Noumer 1  10-0FF
Wentger 1 Hueschtert-F. 2  6-4
Hueschtert-F. 2 Schandel 1  4-6
Housen 1    Hueschtert-F. 2  5-5
Schandel 2 Hueschtert-F. 2 0-10
Miedernach Hueschtert-F. 2  5-5
Hueschtert-F. 2 Schandel 2  8-2
Hueschtert-F. 2 Housen 2  6-4
Ell 2 Hueschtert-F. 2  3-7
Hueschtert-F. 2 Wëntger 1 1-9


Hueschtert-Folscht 3

Housen 3 Hueschtert-F. 3  9-1
Hueschtert-F. 3 Preizerdaul 4 6-4
Hueschtert-F. 3 Biekerech 2 4-6
Miedernach 1 Hueschtert-F. 3 9-1
Hueschtert-F. 3 Schandel 2 1-9
Hueschtert-F. 3 Lëntgen 4  0-10
Hueschtert-F. 3 Préizerdaul 4 10-0
Hueschtert-F. 3 Préizerdaul 3 7-3
Nouspelt 3 Hueschtert-F. 3 3-7
Schandel 3 Hueschtert-F. 3 7-3
Hueschtert-F. 3 Biekerech 2 3-7
Recken 5 Hueschtert-F. 3 10-0 FF